Amasra Masalsı Güzellikler Diyarı! altAnasayfaAmasra HaberleriNasıl GelirimaltaltaltBize Ulaşın

 Ana Sayfa   |   Chat Sohbet   |   Haberler   |   Şehir Haritaları   |   Fotoğraf Galerisi  Makaleler   |   Videolar

Ana Menü   ANA MENU

 alt
 Amasra Pansiyonları
 Amasra Otelleri
 Amasra Restaurant - Amasra Restaurantları
 Amasra Cafe ve Disco
 Amasra Yat Turları
  Hava : Parçalı Bulutlu  
Hava Sıcaklığı : 14°C
    Tümü için TIKLAYINIZ  

 Tuvalet kültür evi olacak 10.1.2010

      Bartın İl Genel Meclisi, İl Özel İdare Müdürlüğüne ait Amasra ilçesindeki tuvaletin, kültür evi ve kütüphaneye dönüştürülmesi talebini oy birliğiyle kabul etti.

HABER DETAYI
  

Ali KARTAL Başkanlığı’ndaki İl Genel Meclisi 08.01.2010 tarihinde 5’inci ve son oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıya mazeretli olduğu gerekçesiyle katılamayan Meclis Üyesi Sefai DİKYURT’un yapılan işari oylama ile izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Ocak toplantılarında 22 köyün yerleşik alanı belirlendi.

Daha önceki Ocak ayı oturumlarında toplam 20 köyün yerleşik alanını tespit eden İl Genel Meclisi, 08.01.2010 tarihinde yapılan Ocak ayı son toplantısında da 2 köyün daha yerleşik alanını belirlerken, ocak ayı oturumlarında köy yerleşik alanı tespit edilen köy sayısı 22’ yükseldi. Gündemin 32. maddesi olan Bartın merkez Sipahiler Köyü köy yerleşik alanı ve civarının tespiti ile gündemin 33. maddesinde yer alan Bartın Merkez Alibaş Köyü köy yerleşik alanı ve civarının tespitinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun olumlu raporları doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu kanuna dayalı olarak çıkartılan plansız alanlar İmar yönetmeliliğinin 4. maddesinin değişik 4. bendi ile değişik 43. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununu 10/c maddesi uyarınca onaylanmasına ait kararlar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Amasra’daki WC Kültür Evi veya Kütüphane Olacak.

Ocak ayı gündeminin 34. olan Bartın İl Özel İdaresi Sicil Amirleri yönetmeliği ile ilgili İçişleri Komisyonu raporuna göre dosyada sunulan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununu (k) bendine göre İlimiz İl Özel İdaresi Sicil Amirleri tip yönetmelik taslağının Ek-1 İl Özel İdaresi Sicil Amirleri Cetvelinin kabul edilmesine, 3011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanacak Yönetmelikler hakkında kanunun 2.maddesi gereğince Mahallinde çıkan gazetede veya diğer yayın organlarıyla ilan edilmesine ve tahakkuk edecek ödemenin yılı gider bütçesinin ilgili kodundan ödenmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 35. maddesi olan Amasra Belediyesine 3 yıllığına Kiralanan WC'nin Kültür Evi veya Kütüphane olarak kullanılması talebi ile ilgili İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporları doğrultusunda, İlimiz Amasra İlçesine ait tapuda 25 pafta 1450 parselde kayıtlı bulunan İl Özel idaremize ait WC binasının,

a) 5302 sayılı İl Özel idaresi kanununun 10/f maddesine göre tahsis şeklinin değiştirilerek kültür evi ve kütüphane gibi sosyal amaçlı bir yapı olarak kullanılmasına,

b)sosyal amaçlı bir yapı olarak kullanılacak olan bu binanın “Bartın İl Özel İdaresi Kültür Evi Ve Kütüphanesi” şeklinde kullanılması şartıyla,

c)5018 sayılı kamu mali yönetimi kontrol kanunu madde 47’ye, 5302 sayılı kanunun 64. maddesine göre de tahsis şeklinin bedelsiz olmasına süresi 20 yıl olarak belirlenmesine ait kararlar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Hayırseverler Anaokulu Yapımı İçin Arsa Bağışladı.

Gündemin 36. maddesi olan Arsa Bağışı yapılması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonunun raporları doğrultusunda, Söz konusu Amasra ilçesi Karaevler mevkii,2 pafta, 157 parsel nolu 534 m2 arsa ile 2 pafta 156 parsel nolu 2310 m2 tarlanın hayırsever vatandaşlar Sevim Akarsu ve Esin GÜREN tarafından anaokulu yapılmak üzere İl Özel İdaresine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin(g) bendi gereğince yapılan şartlı bağışın kabulüne, iş ve işlemler için İl Özel İdaresinin yetkili kılınmasına ait kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır.

Yerleşik Alan İle Kamu Kaynaklarının İsrafının Önüne Geçiliyor.

Toplantı sonunda köy yerleşik alanı ve civarının tespiti yapılan köyler ile ilgili görüşlerinin dile getiren Meclis Üyesi Kenan DURSUN, “Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılık içermektedir. Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmeliğe göre; eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse, köy nüfusuna kayıtlı, köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılarda, yapı ruhsatı gerekmeksizin projelerin fen ve sağlık açısından uygunluğu İl Özel İdaresi tarafından onaylanarak muhtarlık izniyle yapılabileceğini ifade etmektedir. Böylelikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımıza köy yerleşik alan tespitinin sağlayacağı kolaylıkların yanı sıra köy yerleşkelerinin belirlenen sınırlar içerisinde gelişmesi tavsiye edilmektedir. Yerleşik alan tarifine göre, gelişen kırsal alanların yaşadığımız 21 yüzyıla yakışır şekilde gelişmesinin sağlanmasının yanı sıra, burada amaçlanan vatandaşımıza belirli bir düzen ve intizam içerisinde yapılaşmalarına izin verirken aynı zamanda kamu kaynaklarının israfının da önüne geçilmiş olmasıdır” dedi.

Umudumuz, Bartın’ın Marka Şehir Olması…

Kenan Dursun, “Çünkü hem seçilmişlerin hem de atanmışların en önemli görevinin çağımızın hastalığı olan israfın engellenmesinde duruş ve irade göstermeleri gerektiğine inanıyorum. Yine söz konusu yönetmeliğe göre, eğer arsa köy yerleşik alanı içerisinde değilse, imar durumu almak için, tapu veya tapu yerine geçecek belge ve röperli kroki ile İl Özel İdaresi’ne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile İl Özel İdaresi’ne başvurularak ruhsat almak mümkün olacaktır. Fakat bu şekilde yapılan yapılaşmaların ekonomik olmadığı da bir gerçektir. Bartın her alanda büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeye lokomotif olan üniversite başta olmak üzere sanayi alanındaki gelişmelerde oldukça sevindiricidir. Bartın, yapılan bir araştırmaya göre yaşanabilirlik sıralamasında 55 sıradan 39’cu sıraya yükselmiş olması aslında çok şeyleri ifade etmektedir. Umudumuz ve hedefimiz Bartın’ın daha yaşanabilir bir marka şehir olmasıdır” diye konuştu.

Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

Meclis Üyesi Kenan Dursun, “Bartın İl Özel İdaresi, hizmet alanı içerisinde bulunan 262 köyün yerleşik alanı ve civarının sınır tespit çalışmasının tamamlanmasında emeği geçen başta İmar Müdürlüğümüz ve tüm personeli olmak üzere, meclisimizin imar komisyonuna da gayretli çalışmalarından dolayı şahsım ve meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılmasında hiç kuşkusuz ki kadastral çalışmaların ilimizde tamamlanmış olması da önemli bir etkendir. Bu vesile ile de Kadastro İl Müdürlüğümüz ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür etmemiz gerektiğine inanıyorum. 2010 yılının başında olmamız nedeniyle 1 yıllık çalışma süresi içerisinde ilimizde görev yapacak tüm kurum ve kuruluşlara ve çalışanlarına başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, Meclis kararlarımızın Bartın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çalışan Gazetecilerin Gününü Kutladılar.

İl Özel İdaresi Daire Müdürleri, İl Özel İdaresi Personeli ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Ocak ayının son toplantısında gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Gününü” de kutlamayı ihmal etmedi.

2010 Ocak Ayında 35 madde görüşüldü.

2010 Ocak döneminde yapılan oturumlarda açılış ve kapanışın dışında gündemindeki 35 maddeyi görüşüp karara bağlayan meclis 2010 Ocak Ayı toplantılarını yoğun bir şekilde çalışarak bitirdi. Meclis 2010 Ocak gündeminde şu konuları ele alıp karara bağladı:

1-Yoklama.
2-Bartın Merkez Sofular Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti.
3-Bartın Merkez Avgölü Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti.
4-Bartın Merkez Hacıhatipoğlu Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti.
5-Bartın Merkez Karşıyaka Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti.
6-Bartın Merkez Söğütlü Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti.
7-Ücret Tarifesinin belirlenmesi.
8-Uygulama İmar Planı.
9-Kurucaşile İlçesi Kirlik Müslüm Hoca Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
10-Bartın Merkez Çukurbük Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
11-Bartın Merkez Epçilerkadı Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
12-Bartın Merkez Yeniköy Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti.
13-Bartın Amasra Topderesi Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
14-Denetim Komisyonu Üyeleri seçimi.
15-Bartın Merkez Gürpınar Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
16-Bartın Merkez Başoğlu Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
17-Bartın Merkez Küçük Kızılkum Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
18-Bartın Merkez Hanyeri Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
19-Bartın Merkez Hasanefendi Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
20-Bartın Merkez Bayırdüzü Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
21-Bartın Merkez Karacaoğlu Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
22-Bartın Merkez Köyyeri Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
23-Amasra İlçesi Bostanlar Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
24-Amasra İlçesi Bozköy Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
25-Bartın Merkez Kışla Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
26-Bartın Merkez Kayadibi Kavlak Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
27-Ek Çalışma Programı.
28-Bartın Merkez Dırazlar Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
29-Bartın Merkez Hasanlar Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
30-Bartın Merkez Karamazak Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
31-Bartın Merkez Tabanözü Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
32-Bartın Merkez Sipahiler Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
33-Bartın Merkez Alibaş köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının tespiti ile ilgili komisyon raporu.
34-Bartın İl Özel İdaresi Sicil Amirleri Yönetmeliği ile ilgili komisyon raporu.
35-Amasra Belediyesine 3 yıllığına Kiralanan WC'nin Kültür Evi veya Kütüphane olarak kullanılması talebi ile ilgili komisyon raporu.
36-Arsa Bağışı yapılması ile ilgili komisyon raporu.
37-Kapanış.

Toplantıda İl Özel İdaresinin Birim Müdürleri de Hazır Bulundu.

Yapılan toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim KAYIŞ, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Hüseyin UZUN ve İl Özel İdaresi Daire Müdürleri de hazır bulundu. 2010 yılı Şubat Ayı toplantısını 1 Şubat 2010 saat: 15: 00’de Web sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Not: Bartın İl Özel İdaresi canlı yayın etkinliklerini http://www.bartinozelidare.gov.tr adresinin ana sayfasındaki canlı yayın takviminden de takip edebilirsiniz.   Bookmark and Share   YakınlaştırResetUzaklaştırSon dakika Amasra haberleri için RSS Abonemiz Olun!

Bu Haber 4448 kez okundu. Haber Kaynak : http://www.bartin.info
ZİYARETCİ YORUMLARI YORUM EKLE
Adı Soyadı: mehmet Ekleme Tarihi: 14.1.2010 E-Posta: zencer@hotmail.com

    çok dogru faruk beye katılıyorum amasra da kıvrım kıvrım gezerız artık wc ararken

Adı Soyadı: M.Faruk PAPİLA Ekleme Tarihi: 10.1.2010 E-Posta: farukpapila@mynet.com

    Tuvalet,Kültür evi olarak kullanılmasın. Çünkü kale içindeki küçük Kilise, restore edilerek Kültür Evi olarak kullanıldığını, şu ana kadar içinde iki etkinlik yapıldığını ve kapısının kilitli olduğunu zannediyorum. küçük Kilise, Kültür Evi ve Kütüphane olarak kullanılanılabilir. Bir tarihi eserde, bu sayede canlanabilir. Amasrada Otobüsten inen insanların karşısına iki kabinlik seyyar WC çıkar. Çok yetersizdir. Bir sonraki temiz ve büyük WCyi, kütüphane yaparsak, gelen turistler tuvalet ihtiyaclarını nereye yapacaklar?

YORUM EKLEYİN
İsim & Rumuz:
E-Posta:
Zorunlu Değildir.
Yorumunuz:
716863
  ÖNEMLİ NOT:  Bu haberde yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.  Yazılan yorumlardan AMASRA veya Amasram.net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 
                                         


Bu site
©Ajfe İnternet Hizmetleri Tarafından Yapılmıstır Sitede yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.
2006-2020 Ajfe İnternet Hizmetleri

inegöl Mobilya Alacaklara Müjde...! inegöl Mobilya adına aradığınız herşey burada www.tibasin.com